1
<

Обществен съвет

Създаден е Национален обществен съвет за честването на 145 години БАН, членовете на който ще оказват подкрепа на БАН в различни направления и ще спомагат за популяризирането на институцията и нейната дейност.
Сред поканените в Съвета са различни държавници и общественици, ректори на висши учебни заведения, представители на неправителствения сектор – професионални организации, творческите съюзи и сдруженията на етническите и малцинствени общности, с които БАН работи по налагане на политика на толерантност и др.