1

ИНИЦИАТИВИ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БАН ПО СЛУЧАЙ ЧЕСТВАНЕТО НА 145 ГОДИНИ

 1. Конкурс за високи научни постижения в БАН

 2. Социологическо проучване за БАН

 3. Кръгла маса «БАН в полза на обществото и държавата»

 4. Програма за честването, включваща близо 200 събития – изложби, кръгли маси, дни на отворените врати, конференции, представяния на книги и научни трудове, чествания на свързани с БАН годишнини и други, организирани от институтите на БАН, отделенията на САЧК и Регионалните академични центрове.

 5. Две специални изложби на БАН на открито в центъра на София през май и юни: „БАН - духовен център на България“ и „БАН – науката в полза на обществото и държавата“.

 6. Организиране на Дни на науката в цялата страна от регионалните центрове на Националната академична мрежа, създадена през от БАН през 2013 г.

 7. Среща на ръководството със съвременни български учени от БАН с международен авторитет, работещи зад граница.

 8. Връчване на награди на заслужили лица (учени и научни колективи, служители, дарители и партньори на БАН, журналисти)

 9. Създаване на Oбщност на приятелите и съмишлениците на БАН

 10. Тържествени срещи на ръководството на БАН с висшестоящи представители на държавата, висшите учебни заведения и бизнеса

 11. Тържествено събрание в Софийската опера и балет

 12. Информационни издания на БАН

  •     Второ, актуализирано издание на «БАН, членове и ръководство»

  •     Преиздаване и обновяване на «Справочник на БАН»

  •     Написване и издаване на съвременна «История на БАН»

  •     Фенотипно издание на документи от създаването на Българското книжовно дружество и БАН

 13. Изработка на материали за популяризиране и отбелязване на годишнината

  •     Филм за БАН

  •     Книжка с програмата за 145-години БАН

  •     Издателска програма за 145-години БАН

  •     Винилни пана, постери и други рекламни материали за популяризиране на годишнината с лого на 145 години БАН

  •     Подготовка на юбилеен плакет "145 години БАН" и грамота